Firemná identita – zázemie a vzťah so zákazníkom

Zaujímavosti
Firemná identita – zázemie a vzťah so zákazníkom

Čo je to tá firemná identita, o ktorej všetci hovoria? Je to v zásade zmyslovo vnímateľné vyjadrenie smerovania a duch firmy. V nasledovných riadkoch sa vám to pokúsime priblížiť trochu bližšie.

Firemná identita ako komunikácia so zákazníkom

Firemná alebo honosnejšie aj korporátna politika. V skratke (ak sa to vôbec dá) – je to spôsob, akým sa firma prezentuje navonok, voči svojmu okoliu.

Dobre zadefinovaná a následne aj vytvorená firemná identita vplýva na všetky stránky podnikania. Je prepojená s emóciami či potrebami zákazníka. Každý zamestnanec a v podstate každý, kto hrá nejakú rolu v danom podnikaní, prispieva svojou troškou k budovaniu firemnej tváre.

Firemná identita zvyčajne zahŕňa logo a ďalšie komunikačné prostriedky resp. kanály ako webstránku, vizitky, font písma, firemné farby, a tiež spôsob vyjadrovania sa.

„Firemná identita je dušou podnikania, autenticky reflektuje filozofiu firmy, služby alebo výrobku, ktoré ponúka.“

Jej budovanie je pevnou súčasťou procesu, ktorým chce firma vplývať na zákazníkov. Prevedenie firemnej identity a jej dodržiavanie vrhá svetlo na celkovú profesionalitu firmy. Je preto dôležité dbať na konzistentnosť. Či už prebieha komunikácia online alebo offline.

Napríklad použitie loga je komplexnejšia záležitosť, než len umiestnenie obrázku na webstránke. Použiť ho možno v tlači, televízii, emaile, vizitke, hlavičkovom papieri, brožúrach, banneroch, či sociálnych médiách. Je dobré pripraviť si viac variant loga.

Machri z Hubspotu hovoria v prípade tvorby firemnej identity ako o procese, ktorého cieľom je jasne definovať, na akých základoch je firma postavená. Dôležité sú jej ciele, osobnosť, emócie, ktoré ľudia prežívajú, keď s ňou prídu do kontaktu, a tiež jej jasná komunikácia.

Tvorba firemnej identity je tak trochu umenie. Treba skĺbiť viacero vecí. O tých si povieme nižšie. Výsledok však môže mať zásadný vplyv na podnikanie všetkých veľkostí.

Je vhodné vytvoriť si (nielen) dizajn manuál, ktorý zhrnie všetky tieto prvky a je možné ho jednoducho posunúť marketérom, grafikom alebo agentúram. Práve toto je často podceňovaný dokument vo veľa spoločnostiach. Nezabudnite naň. Jeho výhody sa často ukážu až v dlhodobejšom horizonte.

Výhody jasne definovanej firemnej identity

Firemná identita je prostriedkom internej aj externej komunikácie. Vďaka nej napríklad vystupujú rôzne oddelenia spoločnosti jednotným spôsobom.

Benefitov plynúcich z dobre nastavenej firemnej identity je viac.

  • Vytváraním konzistentnej firemnej identity si firma zaistí, že bude ľahšie identifikovateľná a zapamätateľná cieľovým publikom.
  • Firemná identita dáva podnikaniu "osobnosť". Je ľahšie sa s ňou zžiť.
  • Spoločnosť, ktorá investuje do firemnej identity, dáva najavo fakt, že s podnikaním myslí vážne a neplánuje z trhu len tak zdúchnuť. U zákazníka vzbudzuje pocit dôvery.
  • Predstavuje konkurenčnú výhodu.

Coca Cola komunikuje jasné, konzistentné posolstvo. Všetky jej sociálne siete obsahujú vizuál mladých ľudí plných energie. Nesmú chýbať úsmevy, živé farby a životné výzvy.

Súčasti firemnej identity

Korporátna identita sa opiera o tri piliere. Ich správna kombinácia pomôže firme zabodovať medzi potenciálnymi zákazníkmi.

1. Korporátny dizajn

Zahŕňa všetky komunikačné aktivity/prvky ako napríklad dizajn loga, použitie farieb, font písma. Nezabudnite, že logo by malo dobre vyzerať aj v offline prostredí, v čierno-bielej verzii a samozrejme aj na mobilných zariadeniach a menších obrazovkách. Podľa chartbeat.com podiel prístupov z mobilných zariadení neustále rastie, v prípade Google vyhľadávania až 60% návštevnosti pochádza z mobilu. V prípade Facebooku je to až 87%. Treba na to myslieť.

2. Korporátna komunikácia

Image je nanič, počúvaj svoj smäd. Hovorí sa síce v známej reklame, ale v tomto prípade je to naopak. Komunikácia firmy s okolitým svetom spätne vytvára akýsi pohľad okolia na firmu. Je kľúčové nastaviť si spôsob, akým sa budú informácie k zákazníkovi dostávať. Komunikačné kanály a obsah nimi sprostredkovaný by mal korešpondovať s ideovým smerovaním firmy. Je vhodné vytýčiť si presný štýl pre rôzne situácie, a ten si zachovať. Ide napr. o vykanie alebo tykanie, aké formulky použiť v akých situáciách a podobne.

3. Korporátne správanie

Tretím pilierom budovania úspešnej korporátnej identity je správanie. Imidž spoločnosti totiž nevytvára len forma komunikácie samotnej, ale hlavne spôsob, akým sa správa k okoliu. A nemusí ísť len o zákazníkov. Počnúc čistou predajňou, spokojnými zamestnancami končiac.

Všetky tri piliere by mali byť previazané so samotným produktom/službou a vzájomne na seba vplývať.

Široká firemná identita
Firemná identita a jej prevedenie

Starbucks CEO Howard Schultz tvrdí:

„Pokiaľ ľudia veria, že spolu s firmou zdieľajú isté hodnoty, ostanú tejto značke lojálni."

Korporátna identita často zahŕňa viacero komunikačných kanálov. Základom je logo, vizuálne stvárnenie firemnej identity. Pri tvorbe identity sa zvykne využívať logomanuál alebo dizajnmanuál. Ide o dokument s pravidlami, ako logo používať, kde ho umiestniť, aké farby použiť tak, aby neprišlo k zmene firemnej identity. Hlas firmy je veľmi dôležitý, rovnako ako jej vizuálne stvárnenie. Spôsob písanej a hovorenej komunikácie jasne ukazuje smerovanie firmy. Webstránka je v podstate vizitka firmy, kedykoľvek dostupná online. Ideálny priestor na prezentáciu firemných hodnôt, čo robíte, prečo to robíte a v čom ste lepší ako Vaša konkurencia.

Konkurenčná výhoda

Je dôležité, aby bola firemná identita jednotná. Každý vo firme by ju mal nasledovať a prispieť tak k rozvoju spoločnosti. Niektorým zamestnancom k tomu pomôže firemný dizajnmanuál (grafik), iní to musia mať v sebe vďaka zžitiu sa s firmou (napr. account manager).

Ak budú zamestnanci nasledovať nastavený spôsob komunikácie, jednotlivé prvky firemnej identity do seba ľahšie zapadnú. Firma tak získava konkurenčnú výhodu – je pre potenciálnych zákazníkov ľahšie zapamätateľná. A to ani nemusia byť jej skutočnými zákazníkmi.

Ako sme už viac krát spomenuli, identita by mala byť jednotná. Každá z komunikačných zložiek by mala nadväzovať na tie zvyšné. Grafika je vedená v jasnom štýle, či už ide o vizitky, plagáty, webstránku či email. Rovnako firemný "hlas" je nastavený tak, aby bol ľahko odlíšiteľný a definovateľný. Či už spoločnosť komunikuje s okolím cez web, sociálne médiá, reklamné spoty alebo osobne.

Vezmime si taký Mercedes. Väčšinou patria autá tejto značky medzi luxusnejšie/prémiové vozidlá. Spoločnosť prezentuje svoju exkluzivitu aj v digitále. Nesmieme zabudnúť ani na stopu, ktorú Mercedes brázdi v automobilovom športe. Asi najvýraznejšou je jeho spojenie s Formulou 1. Veď čo už môže byť pre cieľovú skupinu tejto značky, ktorou sú bohatí muži v stredných rokoch, exkluzívnejšie než supersilné autá, spoločenská smotánka a krásne ženy.

Aj logo Mercedesu je širokej verejnosti známe. Po celú dobu svojej existencie v ňom dominuje hviezda prezentujúca špičku na poli automobilov.

Vývoj loga Mercedes
Vývoj loga Mercedes

Vraví sa, že najlepším spôsobom reklamy je ústne podanie. Poznáte to, kúpili ste si novú kosačku, a tá "šlape" perfektne. Cez víkend tak pri úprave trávnika stretnete suseda, ktorému sa pochválite. A keďže aj on býva v dome a má trávnik, je pravdepodobné, že sa o rovnakú značku bude zaujímať.

Až 90 % spotrebiteľov totiž dôveruje odporúčaniam druhých. Naopak, podľa štatistík prezentovaných agentúrou Visibility, už 16 ľudí s negatívnou skúsenosťou dokáže celkovo ovplyvniť skupinu takmer 10-tisíc osôb. Navyše, jeden nespokojný zákazník na sociálnej sieti môže mať za následok odliv až 30 ďalších zákazníkov.

Ak ste sa rozhodli vrhnúť do vôd podnikania, venujte čas aj vašej firemnej identite. Môžete tak predísť neskorším problémom a byť pripravení na akúkoľvek situáciu v komunikácii so zákazníkmi. Ak sa však radšej venujete iným veciam alebo jednoducho nemáte čas, nechajte to na náš tím Megalogo.sk :)


Chcete profi logo bez kompromisov?