10 vlastností kvalitného loga, II. časť

Nezaradené
10 vlastností kvalitného loga, II. časť

V minulom článku sme vám predstavili prvých 5 top vlastností kvalitného loga – veríme, že informácie boli Vás dobrou inšpiráciou. V druhej časti článku opíšme ďalšie dôležité vlastnosti, ktoré by malo súčasné moderné logo spĺňať.

6. Nápaditosť

Skvelý nápad premietnutý do loga mu dodá jeho silu, vyvolá emócie a vzbudí asociácie. Ako príklad uvádzame logo Mother & Child, ktoré bolo vytvorené v roku 1965!, nikdy však nebolo zverejnené. Je príkladom majstrovského diela a skvelej kreativity jeho tvorcov. Nápaditosť loga je úzko prepojená na jeho ľahkú rozpoznateľnosť.

.

7. Pasívne verzus aktívne logo

Znie to trochu neuveriteľne, ale jeden zo zaujímavých aspektov pri tvorbe loga je, že do loga môžete zakomponovať pohyb. Samozrejme nie je to potrebné u každého loga. Ak však v predmete činnosti firmy „pohyb je“ a dokážete ho adekvátne premietnuť do loga, bude predstavovať veľký prínos pre jeho konečné vizuálne a koncepčné stvárnenie.

8. Ľahká čitateľnosť loga

Ľahká čitateľnosť loga je jedna z najdôležitejších vlastností. Ak si logo ľahko prečítate, ľahko si ho aj zapamätáte. Problém môže predstavovať zlý typ písma, zhustené písmo alebo zlé pozadie, ktoré s logom splýva. Dôležité je taktiež vedieť kde chcete logo používať. Následne si položte otázky - bude logo dobre čitateľné na veľkých a tiež malých plochách? Je písmo dostatočné veľké? Nesplynú niektoré znaky?

9. Správna farebnosť

Farby nesú významy a komunikujú nápady. Do loga prinášajú život. Je dôležité ovládať psychológiu a zákonitosti prepojenia farieb. Aj minimálna zmena odtieňa farby loga môže mať obrovský vplyv na predaj. Dôležité je, aby bolo logo farebne optimalizované a komunikovalo charakter spoločnosti. Ideálnou sa javí kombinácia dvoch farieb (značka Shell). V prípade použitia viacerých farieb, je pravdepodobné, že sa Vaše logo stane ťažšie zapamätateľným. Avšak: dobré logo je univerzálne a svoju funkciu by malo plniť rovnako dobre v čierno-bielom a tiež farebnom prevedení.

10. Príbeh loga

Nestačí, aby logo bolo iba moderné a svieže, dôležité je, aby malo svoj príbeh. Ten môže byť skrytý alebo evidentný. Aj tie najjednoduchšie logá zvyčajne v sebe ukrývajú nejaký príbeh. A to práve dokáže urobiť logo výnimočným, obľúbeným a silným. Bielo-modro-čierne logo BMW znázorňuje leteckú vrtuľu, prečo? o tom už nabudúce...


Chcete profi logo bez kompromisov?